Minuto Europeu nº 157 - InvestEU

A Europa precisa de investimento! Sabe qual o principal programa de apoio ao investimento na Europa? Como foi construído? Que áreas apoia? Saiba mais sobre o #InvestEU no Minuto Europeu n.º 157.